Tarieven

De branchevereniging voor taxateurs (NRVT) heeft in samenwerking met CHF, NHG, NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar vanaf 1 april 2018 een nieuw model Taxatierapport woonruimte vastgesteld.

Verbeteringen


Het nieuwe model heeft als doel de kwaliteit van taxaties en het validatieproces te verhogen.
Verbeteringen die zijn opgenomen hebben onder andere betrekking op duurzaamheid, de onderbouwingsmethodiek bij de vergelijking met referentieobjecten, het toevoegen van de uniforme meetstaat en uniforme verbouwingsspecificatie als bijlages bij het taxatierapport en het verhogen van de betrouwbaarheid van de modelwaarderapporten.
Vanaf 01-04-2018 brengen wij voor een taxatie een vast laag tarief van € 400,00 inclusief alle bijkomende kosten in rekening.
Dus inclusief BTW, kadastrale kosten en mogelijke legeskosten voor milieu-informatie en gemeente.

NHG Taxatie en NWWI

Vanaf 1 januari 2010 gelden er voor het verkrijgen van NHG strenge normen.
Rapporten worden door een extern bureau gecontroleerd en gevalideerd.
Behalve de waarde van het getaxeerde pand, dienen er 6 modelmatige referentiepanden worden opgenomen.
Wij zijn aangesloten bij het NWWI en Taxateurs Unie.
De meerkosten voor woonhuizen bedragen € 50,00 inclusief BTW.( totaal € 450,00 )
De meerkosten voor appartementen bedragen € 75,00 inclusief B.T.W. ( totaal € 475,00 )

Bedrijfspanden

De taxatietarieven voor bedrijfspanden zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Gekozen kan worden voor een vast bedrag of op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief.
Het minimum tarief voor een bedrijfstaxatie bedraagt € 900,00 excl. BTW.
De meerkosten voor het opvragen van het bestemmingsplan, kadaster, milieu-informatie etc. bedragen € 50,00 inclusief BTW.