Tarieven

De branchevereniging voor taxateurs (NRVT) heeft in samenwerking met CHF, NHG, NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar vanaf 1 april 2018 een nieuw model Taxatierapport woonruimte vastgesteld.

Het nieuwe taxatiemodel

Het nieuwe model heeft als doel de kwaliteit van taxaties en het validatieproces te verhogen.
Verbeteringen die zijn opgenomen hebben onder andere betrekking op duurzaamheid, de onderbouwingsmethodiek bij de vergelijking met referentieobjecten, het toevoegen van de uniforme meetstaat en uniforme verbouwingsspecificatie als bijlages bij het taxatierapport en het verhogen van de betrouwbaarheid van de modelwaarderapporten.

NHG Taxatie en NWWI

Vanaf 1 januari 2010 gelden er voor het verkrijgen van NHG strenge normen.
Rapporten worden door een extern bureau (NWWI) gecontroleerd en gevalideerd.
Behalve de waarde van het getaxeerde pand, dienen er 4 modelmatige referentiepanden worden opgenomen.
Wij zijn aangesloten bij het NWWI.

De kosten voor een gevalideerd taxatierapport van een woonhuis bedragen vanaf 01-10-2021 €625 all-in.
De kosten voor een gevalideerd taxatierapport van een wooonhuis met verbouwing bedragen vanaf 01-10-2021 €650 all-in.
De kosten voor een gevalideerd taxatierapport van een appartement bedragen van 01-10-2021 €650 all-in.
De kosten voor een gevalideerd taxatierapport van een appartement met verbouwing bedragen vanaf 01-10-2021 €675.

Niet gevalideerde rapporten

De kosten voor een niet gevalideerd taxatierapport van een woonhuis bedragen vanaf 01-10-2021 €650 inclusief alle bijkomende kosten.
Overleg met uw financieringsinstantie of zij akkoord gaan met een niet-gevalideerd rapport.

De all-in kosten zijn inclusief BTW, kadastrale kosten, kosten referentiepanden en mogelijke legeskosten voor milieu-informatie en gemeente.

Bedrijfspanden

De taxatietarieven voor bedrijfspanden zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Gekozen kan worden voor een vast bedrag of op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief.
Het minimum tarief voor een bedrijfstaxatie bedraagt €900,00 excl. BTW.
De meerkosten voor het opvragen van het bestemmingsplan, kadaster, milieu-informatie etc. bedragen €50,00 inclusief BTW.